• No : 5636
  • 公開日時 : 2022/04/07 11:00
  • 更新日時 : 2022/04/12 09:30
  • 印刷

CX-60のパワートレインラインナップは?

回答

以下、4つのラインナップです。
 
・SKYACTIV - G 2.5【直列4気筒ガソリンエンジン】
・SKYACTIV - G 2.5(PHEV)【直列4気筒ガソリンエンジン+プラグインハイブリッド】
・SKYACTIV - D 3.3【直列6気筒ディーゼルエンジン】
・SKYACTIV - D 3.3(MHEV)【直列6気筒ディーゼルエンジン+マイルドハイブリッド】